Վերադարձի պայմաններ

Առցանց եղանակով գնված պատշաճ որակի ապրանքը կարելի է փոխարինել կամ վերադարձնել 14 օրվա ընթացքում՝ չհաշված գնման օրը, եթե՝
  • նշված ապրանքը չի օգտագործվել,
  • պահպանված են ձեռքբերման պահին ունեցած ապրանքատեսքը, փաթեթավորումը, սպառողական հատկանիշները, ապրանքային պիտակները,
  • ինչպես նաև առկա են ապրանքը մեզնից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ: